Page 31

Kjøkkensjefen_nr.2.lavoppl

REKRUTTERING som ønsker å gjøre en innsats for fagene får anledning til dette. Vi har stor tro på at tiltak som får frem de mange mulig- hetene disse yrkene gir, vil kunne bidra til enda flere søkere til disse fagene. Bredde - Vi ønsker å støtte ulike tiltak, og er åpne for alle gode forslag! Man kan søke om midler tre ganger i året, 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Søknadsskjema finner du på NKL sine hjemme- sider og på nettsidene til bidragsyterne, forteller Elisabeth Bryne. - Her vil du også kunne lese mer om kriteriene for tildeling av midler. Ressurspersoner - Det er NKL, NHO Reiseliv, Scandic Hotels, Mat & Drikke AS og ASKO Norge som er initiativ- takere og bidragsytere til stiftelsen. Vi har også hver vår representant i stiftelsens styre, forteller Per Engen. - I tillegg har vi med oss Laila Berge fra Lærlingekompaniet og Geir Rune Larsen som ressurs- personer. Laila har i mange år arbeidet med å legge forholdene til rette for lærlingene i restaurant- og matfag, mens Geir Rune har gjort en flott innsats med konseptet «Vi dekker til fest». Jeg håper og tror at vi kan bidra til realiseringen av mange spennende og morsomme prosjekter i årene fremover, og at disse igjen kan bidra til å øke både interessen for og rekrutteringen til mat- og restaurantfaget, sier Per Engen. Stiftelsen vil bidra med midler til en rekke ulike aktiviteter som har det til felles at de promoterer restaurant- og matfag, og at de er rettet mot ungdom. Småsultne gjester fortjener mer enn nøtter og saltstenger... Ta kontakt med Vestfold Fugl for menyinspirasjon! EPD 4337085 EPD 4337093 EPD 4337044 KYLLING NUGGETS BATTERED WINGS KYLLING INDREFILET Kokospanert Borgeskogen 42 • 3160 Stokke • vf@vestfoldfugl.no • www.vestfoldfugl.no “Dette vil bli et viktig bidrag i arbeidet med å få frem alt det positive disse fagene representerer.” kjøkkensjefen 2/16 31


Kjøkkensjefen_nr.2.lavoppl
To see the actual publication please follow the link above